8. 5. 2020

Webinář UEFA SHARE se zabýval školním fotbalem

Další z řady vzdělávacích stáží UEFA Share proběhla vzhledem k pandemii Covid-19 poprvé v historii on-line formou webináře, a to za účasti 11 evropských zemí, včetně České republiky.

Čtyři dny se navzájem obohacovali, inspirovali a diskutovali zástupci fotbalových asociací Německa, Norska, Finska, Slovenska, Švýcarska, Skotska, Irska, Dánska, Černé Hory, Walesu a České republiky, kterou reprezentovali Otakar Mestek s Michalem Blažejem z Grassroots úseku a Jakub Tomek z úseku ženského fotbalu.

Hlavním záměrem ze strany UEFA bylo také seznámení jednotlivých asociací s oficiálním UEFA programem zaměřeným na školní fotbal, do kterého se mohou jednotlivé asociace zapojit a při splnění daných podmínek a kritérií mohou na rozvoj této oblasti získat i finanční podporu.

,,I v této netradiční on-line formě bylo vše velmi inspirativní, nasdíleli jsme zkušenosti okolo fotbalových aktivit ve školním prostředí od dalších deseti asociací. Zároveň jsme si potvrdili nepříjemnou pravdu, že úroveň tělesné výchovy na tuzemských školách, především ve školkách a na prvním stupni není dobrá, a že je to opravdu velký problém celé české společnosti, celého sportu a samozřejmě i fotbalu. Je opravdu naprosto nezbytné tuto oblast zlepšovat a rozvíjet, což musí přijít především ze strany MŠMT, ale i nově zřízené Národní sportovní agentury. My jako fotbal jsme připraveni být maximálně nápomocni a chceme pokračovat v našich aktivitách, kterou jsou dle reakcí UEFA a ostatních zemí velmi dobré a několik asociací se jimi nechalo inspirovat,“ řekl Otakar Mestek, vedoucí Grassroots úseku FAČR.

FAČR se během webináře mohla pochlubit i svými projekty ze školního prostředí, které už mají několikaletou tradici. ,,Velmi se líbila především Škola v pohybu, a to jak návštěvy našich Grassroots trenérů mládeže přímo ve školách a inspirace učitelů a učitelek během hodin tělesné výchovy, tak i teoreticko-praktické semináře, které pro tyto učitele pravidelně pořádáme. Za dobré propojení klubů a školního prostředí byly shledány naše Měsíce náborů. Nezapomněli jsme i na naše školní soutěže s vlajkovou lodí McDonald´s Cupem, ale představeny byly i Školní fotbalová a Středoškolská futsalová ligu,“ přiblížil české aktivity Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Webináře se zúčastnil i zástupce úseku ženského fotbalu Jakub Tomek, který také přidal své hodnocení. ,,Tento webinář znamenal velkou inspiraci ze zahraničí také směrem k dívčímu fotbalu. Přestože spoustu aktivit u nás již máme velmi dobře rozběhlou, tak z Dánska, Švýcarska nebo Norska zazněly propracované projekty, jak ještě vylepšit fotbalové aktivity kluků i dívek během školní výuky, ale i po jejím skončení.“

Dalším krokem FAČR nyní bude vytvoření strategického plánu rozvoje školního fotbalu, a to ve spolupráci s UEFA, jehož součástí by mohlo být i zřízení pozice manažera školního fotbalu, který by měl tuto širokou a důležitou oblast ve své gesci.

UEFA Share - School football 2020, webinář