14. 7. 2018

V sídle FAČR proběhlo setkání se zástupci nových Sportovních středisek mládeže

Více než 60 zástupců nových Sportovních středisek mládeže (SpSM), které budou od sezóny 2018/2019 v systému klubů podporovaných ze strany FAČR a MŠMT, se před začátkem nového ročníku sešlo v sídle FAČR.

Sportovní střediska mládeže jsou zaměřena na výchovu dětí v přípravkovém a žákovském věku, ze strany FAČR a MŠMT jsou podporována jak finančně, tak metodicky při vzdělávání trenérů, které vychází ze strategického plánu a filozofie, které má Fotbalová asociace nastaveny. Jednotlivé body programu přítomným přestavil technický ředitel FAČR Michal Prokeš, vedoucí Grassroots oddělení Otakar Mestek, vedoucí úseku talentované mládeže Antonín Barák koordinátor SCM a SpSM Michal Blažej, Pavel Ducháček z úseku ženského fotbalu, manažerka sociálních projektů Michaela Veselá a manažer akademií Tomáš Maruška.

,,Nadále se snažíme plnit strategický plán Fotbalové asociace do roku 2020, jehož součástí bylo právě i rozšíření počtu podporovaných středisek mládeže zaměřených na výchovu přípravek a žáků a zároveň snížení počtu sportovních center mládeže, která jsou zodpovědná za výchovu hráčů v dorosteneckých kategoriích. Tuto reformu považujeme za nezbytnou k tomu, abychom v co nejširší možné míře pracovali dobře s dětmi, které budou mít rády fotbal, nejlepší hráči se pak v dorosteneckém věku budou přesouvat do dvaceti nejlepších klubů pro práci s dorostenci" vysvětlil další strategické kroky FAČR vedoucí Grassroots oddělení Otakar Mestek.

Od sezóny 2018/2019 bude v systému SpSM nově 90 klubů, počet klubů blízce spolupracujících s FAČR se tak navýšil o 30 klubů. Cílem bylo umístit do každého okresu minimálně jedno takové středisko mládeže, kdy v minulých letech bylo 36 ze 76 okresů bez střediska s podporou ze strany FAČR, nyní je to už pouze 6 okresů. I v těchto okresech bude v následujících dvou letech vyvíjena činnost a podpora tak, aby od ročníku 2020/2021 byla i zde podporovaná SpSM.

,,Důležitou částí setkání bylo také objasnění pravidel pro činnost SpSM, ale i informace o ženském fotbale, který se činnosti SpSM také týká. Naším cílem je během dvouletého cyklu pomoct těmto klubům nejen zvýšit kvalitu jejich výchovy mladých fotbalistů, ale i nastavení systému, kdy tyto kluby budou plnohodnotně plnit roli stěžejních klubů v jejich okresech. To bude obnášet nejen kvalitní výchovu přípravek a žáků, ale i budování vztahů s okolními kluby a nastavování pozitivní spolupráce, protože výchova mládeže musí být naším společným zájmem napříč republikou, a k tomu musíme na všech úrovních jít a pracovat stejným směrem," přiblížil náplň setkání Michal Blažej, koordinátor SCM a SpSM.

SCM a SpSM 2018_2020