2. 5. 2018

UEFA Study group v Praze řešila úbytek hráčů v Evropě

Celá Evropa se potýká s úbytkem hráčů nejen ve fotbale, ale ve sportu obecně. Další ze vzdělávacích akcí s názvem UEFA Study Group se v Praze tímto tématem zabývala za účasti delegací Běloruska, Francie, Islandu a Ruska.

Až 16 milionů hráčů za posledních 10 let, to je úbytek fotbalistů v rámci všech evropských zemí za posledních 10 let. Část tohoto obrovského čísla jistě vznikla i přechodem jednotlivých asociací na elektronické systémy členství, které už neobsahují registrované hráče, kteří už ale nejsou aktivní, jak tomu bylo v minulosti, úbytek hráčů především ve věku 14 let a výše je ale objektivním problémem celé Evropy a naprosté většiny sportů. V České republice se skvěle daří lákat děti ke sportu, například i díky výbornému projektu Můj první gól, k úbytku hráčů ale dochází okolo 13 let až do dospělosti. Po celé Evropě se tak hledají cesty, jak těmto ztrátám zamezit a jak hráče a hráčky motivovat, aby se fotbal stal součástí celého jejich života.

,,Problémy řešíme po celé Evropě velmi podobné, fotbal je stále fenomén, ale potýká se s obrovskou nabídkou a poptávkou dalších aktivit, v čele s novými technologiemi a ztrácíme díky nim velké množství hráčů," přibližil téma setkání Otakar Mestek, vedoucí oddělení Grassroots fotbalu FAČR. ,,My jsme se však na akci mohli pochlubit statistikami z posledního roku, kdy se nám podařilo v podstatě ve všech věkových kategoriích docílit nárůstu aktivních hráčů i členů FAČR, v čemž bychom rádi pokračovali," doplnil ještě Otakar Mestek.

Jako zástupce UEFA se Study Group zúčastnil i čestný předseda Grassroots programu a bývalý místopředseda UEFA Per Ravn Omdal, který dohlížel na průběh akce a dával jednotlivým asociacím cenné rady, jak své problémy řešit. ,,Sešli jsme se společně, abychom se od sebe navzájem učili, co jednotlivé země dělají, považujeme to za nejlepší možnost praxe. Shledali jsme, že tato setkání jednotlivé asociace velmi oceňují, jsou velmi otevřené a ochotně sdílí své zkušenosti s ostatními," řekl Omdal.

,,Tyto akce jsou skvělou možností pro nás i ostatní asociace ke sdílení myšlenek a představení projektů, které fungují, nebo na kterých pracujeme, a pak je případně dále využít v našem fotbalovém prostředí. Program je velmi interaktivní, a proto je to opravdu jedinečná možnost, jak se navzájem ispirovat napříč Evropou. My zde mimo úspěšných projektů pro děti máme i novinky, jako je fotbal veteránů, ale také fotbal v chůzi pro seniory, tzv, walking fotbal, kterému předpovídáme velkou budoucnost," popsal průběh akce Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR.

Zástupci FAČR mohli přítomným v průběhu akce představit i jednu z aktuálních novinek v oblasti Grassroots fotbalu, a to schválení činnosti 80 okresních Grassroots trenérů mládeže (GTM), kteří budou prodlouženou rukou již aktivních 14 krajských GTM. ,,Všechny projekty, které máme nebo připravujeme, není možné dělat z Prahy, proto jsme hrozně rádi, že v našich řadách budeme moct přivítat tyto nové kolegy. Pokud se nám jejich výběr povede, tak věřím, že uděláme další velký kus práce pro celý český fotbal," dodal na závěr Otakar Mestek.

UEFA Study Group - Praha, 23. - 26. 4. 2018