15. 12. 2017

Regionální fotbalové akademie se letos zapojily do sociálních aktivit

Většina Regionálních fotbalových akademií (RFA) se v tomto roce zapojila do sociálních aktivit ve svých regionech. Návštěvy nemocnic, dětských domovů nebo postižených spoluobčanů nejsou výjimkou. Aktivity jsou součástí filosofie FAČR při výchově mladých hráčů.

Členové Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje navštívili zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o Sdružení Veleta z brněnských Kohoutovic, ve kterém mají každoročně na podzim problém s úklidem listí v areálu domova. Protože si v zařízení řeší úklid svépomocí, bylo po dohodě s ředitelkou ZŠ Měšťanská paní Küfhaberovou ihned jasno, že sportovní třídy s členy RFA přiloží ruku k dílu. 

Po příjezdu do Velety se skupiny ujala vedoucí Olga Matejovová, která společně s dalšími pracovníky ukázala žákům chod zařízení. Hráči viděli denní režim klientů, dílnu, ve které vyrábí různé výrobky určené k dalšímu prodeji nebo pokoje, ve kterých bydlí stálý klienti. Kluci na přání jednoho z klientů společně i zazpívali, což vzbudilo velký ohlas. 

Pak již následoval úklid v areálu. Někdo hrabal, někdo vozil, někdo zametal a všichni společně pomáhali dobré věci. "Děkujeme za vřelé přijetí a doufáme, že jsme naší malou pomocí ulevili zaměstnancům Velety, kteří tak mohou investovat svoji energii do mnohem důležitějších činností, které dnes a denně pro svoje klienty vykonávají," dodal šéftrenér RFA Martin Janás. 

Předsedkyně sdružení Hana Macháčková velmi ocenila pomoc RFA a s vedením se domluvila na další spolupráci. V zařízení se koná pro klienty řada aktivit, na které byli členové RFA pozváni a stejné pozvání dostali i klienti a zaměstnanci Sdružení Veleta do RFA JMK.

Fotbalové akademie pomáhají 2017