10. 1. 2017

Licenční řízení SCM a SpSM pro sezónu 2017/2018

Informace k licenčnímu řízení pro získání statutu SCM a SpSM na sezónu 2017/2018, které bude probíhat v období od ledna do června 2017.

Časový harmonogram

Leden 2017 - Vyhlášení licenčního řízení pro sezónu 2017/2018
20. 02. 2017 - konečný termín pro zaslání podkladů nových žadatelů i stávajících držitelů statutů SCM / SpSM
Únor 2017 - Kontrola úplnosti předložených podkladů, případné doplnění
Březen - Duben 2017 - posouzení podkladů, případné doplnění na vyžádání
Duben 2017 - Rozhodnutí I. instance - Manažer CM, přidělení maximálně 30 SCM a 40 SpSM
Květen 2017 - Odvolání proti rozhodnutí I. instance
Červen 2017 - Rozhodnutí odvolacího orgánu - Tribunál talentované mládeže
Červen 2017 - Konec soutěží mládeže, zveřejnění konečného seznamu držitelů certifikátu SCM / SpSM (SpSM MŠMT 30 Čechy/20 Morava, SCM MŠMT 26 Čechy/16 Morava, SpSM KM 6 Čechy/4 Morava, SCM KM 0 - 4, dle rozhodnutí Komise mládeže)

Samotné řízení bude opět rozděleno na dvě skupiny, obě se stejným datem pro předložení podkladů 20. 02. 2017.

První skupina budou noví žadatelé (nejsou v současnosti držiteli statutu SCM / SpSM), druhá skupina jsou stávající držitelé statutu SCM / SpSM pod MŠMT a Komisí mládeže.

Všechny materiály musí být zaslány pouze v elektronické podobě na adresu blazej@fotbal.cz, předmět zprávy: NÁZEV KLUBU – ŽÁDOST SpSM nebo ŽÁDOST SCM / SpSM, podle toho, zda žádáte pouze o SpSM nebo oba statuty. Vše musí být zasláno nejpozději do pondělí 20. 02. 2017. Na závěr upozorňujeme, že noví žadatelé i stávající držitelé statutu jsou povinni se řídit ustanoveními a podmínkami stanovenými v Pravidlech SCM a SpSM.

• Využívejte pouze aktuální přílohy pro rok 2017, přílohy z minulých let nebudou akceptovány (názvy souborů začínají číslicí 17 - aktuální přílohy ke stažení níže)

• Vyznačené přílohy je možno vyplnit společně pro SCM i SpSM

• Vyplňte všechny požadované údaje každé přílohy (název klubu, jména, kontakty, atd.)

• Zadávejte výhradně pravdivé údaje, při zjištění nepravdivých údajů bude žadatel z řízení vyřazen, případně mu může být dodatečně udělena pokuta nebo odebrán statut SCM/SpSM

• Dodržujte stanovené termíny, v případě jejich nedodržení může být žadatel z řízení vyřazen

• Seznam požadovaných materiálů pro stavající držitele statutů i nové žadatele naleznete v příloze č. 11


Mgr.Michal Blažej
Manažer SCM a SpSM FAČR
blazej@fotbal.cz
604 635 667