11. 1. 2018

Licenční řízení SCM a SpSM pro období 2018/2020

Informace k licenčnímu řízení pro získání statutu SCM a SpSM pro období 2018/2020, které bude probíhat v období od ledna do června 2018.

Časový harmonogram

Leden 2018: Vyhlášení licenčního řízení pro období červenec 2018 - červen 2020
18. 02. 2018: Konečný termín pro zaslání podkladů nových žadatelů i stávajících držitelů statutů SCM / SpSM
Únor 2018: Kontrola úplnosti předložených podkladů, případné doplnění
Březen - Duben 2018: posouzení podkladů, případné doplnění na vyžádání
Duben 2018: Rozhodnutí I. instance - Koordinátor CM, přidělení max. 10 SCM a max. 30 SpSM
Květen 2018: Odvolání proti rozhodnutí I. instance
Květen/červen 2018: Rozhodnutí odvolacího orgánu - Tribunál talentované mládeže, zveřejnění konečného seznamu držitelů certifikátu SCM / SpSM (SpSM 30 Čechy/20 Morava, SCM 6 Čechy/4 Morava) + 1 SpSM OFS do okresů, kde nebude přiděleno žádné SpSM, celkem maximálně 30 SpSM OFS. U SCM bude zohledněn také regionální a demografický princip, kdy v každém kraji nebude možné přidělit více než 3 SCM nebo Klubové akademie).

Statuty SCM a SpSM budou přiděleny na období 2 soutěžních ročníků 2018/2019 a 2019/2020, během kterého budou kluby povinny plnit podmínky dle Pravidel pro SCM a SpSM.

Samotné řízení bude opět rozděleno na dvě skupiny, obě se stejným datem pro předložení podkladů 18. 02. 2018.

První skupina budou noví žadatelé (nejsou v současnosti držiteli statutu SCM / SpSM), druhá skupina jsou stávající držitelé statutu SCM / SpSM.

Všechny materiály musí být zaslány pouze v elektronické podobě na adresu blazej@fotbal.cz, předmět zprávy: NÁZEV KLUBU – ŽÁDOST SpSM nebo ŽÁDOST SCM / SpSM, podle toho, zda žádáte pouze o SpSM nebo o oba statuty. Vše musí být zasláno nejpozději do neděle 18. 02. 2018. Na závěr upozorňujeme, že noví žadatelé i stávající držitelé statutu jsou povinni se řídit ustanoveními a podmínkami stanovenými v Pravidlech SCM a SpSM.

• Žádost o SCM a SpSM nepodávají kluby, ve kterých vzniknou tzv. Klubové akademie při RFA v gesci Sportovně technického oddělení, tzn. Sparta Praha, Slavia Praha, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Teplice, Jihlava, Olomouc, Brno a Baník Ostrava.

• Žádost o SCM mohou podat kluby s týmy dospělých v ČFL a MSFL v sezóně 2017/2018, které mají šanci na postup do FNL. V případě postupu do FNL a odpovídajícím umístění v licečním řízení by byl přidělen statut SCM. A naopak kluby, kterým týmy dospělých v sezóně 2017/2018 sestoupí do ČFL/MSFL, nemohou získat statut SCM.

• Využívejte pouze aktuální přílohy pro rok 2018, přílohy z minulých let nebudou akceptovány (názvy souborů začínají číslicí 18 - aktuální přílohy ke stažení níže)

• Červeně vyznačené přílohy (v seznamu požadovaných příloh) je možno vyplnit společně pro SCM i SpSM

• Ve všech přílohách se udávají aktuální stavy a informace, ne předpoklady pro další sezónu!

• Vyplňte všechny požadované údaje každé přílohy (název klubu, jména, kontakty, atd.)

• Zadávejte výhradně pravdivé údaje, při zjištění nepravdivých údajů bude žadatel z řízení vyřazen, případně mu může být dodatečně udělena pokuta nebo odebrán statut SCM/SpSM

• Dodržujte stanovené termíny, v případě jejich nedodržení může být žadatel z řízení vyřazen

• Seznam požadovaných materiálů pro stavající držitele statutů i nové žadatele naleznete v příloze "Seznam požadovaných příloh"


Mgr. Michal Blažej
Koordinátor SCM a SpSM FAČR
blazej@fotbal.cz
604 635 667