10. 10. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 6. 10. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 6. 10. 2016

 

Praha – 6. 10. 2016, 13:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Mgr. Pavel Šulák, JUDr. Miroslav Steinhauser, Mgr. Petr Pojezný, Otmar Mansour, Mgr. Tomáš Provazník, Ing. Michal Šrámek, Ing. Richard Jukl
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Manažer SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Úsek talentované mládeže: Michal Prokeš
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Josef Tancoš, Mgr. Jiří Kohout, Mgr. Antonín Barák

Jednání KM FAČR zahájil Mgr. Otakar Mestek
- přivítal hosty, zahájil zasedání a seznámil s programem zasedání
- 27. 9. 2016 proběhlo předání služebních aut pro grassroots manažery (GM) jednotlivých KFS. K 1. 9. 2016 podepsány smlouvy, tímto zaniká dřívější název PTM (profesionální trenér mládeže) a nově platí Grassroots manažer KFS
- připomněl termín Grassroots konference 27. 10. 2016 v hotelu Clarion, začátek v 10:00 hod. Pozvánky zaslány manažerem SCM a SpSM.
- soutěže mládeže, nová pracovní skupiny předloží do konce roku 2016 návrh na změnu, která by byla platná od soutěžního ročníku 2018/2019
- Galavečer (8. 1. 2017, Žofín) - úkol pro členy Komise mládeže FAČR je navrhnout tři nejlepší trenéry v kategorii žáků a dorostu, sekretář mládeže zašle
dotazník.

2. Informace Roman Vonášek
- Harašta Cup – 25. - 27. 7. 2017, dochází ke změně v obsazení účastníků. Turnaje se bude účastnit již jen jeden výběr ČR U16, volné místo doplněno o výběr Bratislavského fotbalového svazu. Změna schválena všemi členy KM.
- stále s otazníkem je turnaj NPC – Nike Premier Cup. V nejbližších dnech očekáváme rozhodnutí centrály, zda se turnaj bude konat. V případě, že ano, tak je rozhodnuto, že bude pro U14 (r. 2003). Jakmile budeme znát podrobnosti, informace budou zaslány na kluby. Postupový klíč by zůstal v platnosti z minulého roku.
- příprava kempu pro brankáře pod vedením Petra Kouby v Uherském Brodu. Z každého kraje nominován jeden vybraný brankář ročníku 2003. Za nominaci odpovídá GM KFS.
- schválen termín finále Memoriálu Vlastislava Marečka (U16 + U17) ve Zlíně – 18. - 19. 4. 2017
- probíhá zasílání dotací na KFS, OFS a kluby dle rozpočtu KM FAČR
- členové KM byli seznámeni s přípravou Termínové listiny KM FAČR pro jarní část. Ke schválení bude předložena na příštím zasedání, neboť stále není vyřešen NPC, termíny a místa Ondrášovky Cupu a turnaj U14 v Nizozemí (F. Fadrhonc).
- Členům KM FAČR, GM, předsedům KM KFS a mládežnickým reprezentačním trenérům budou zaslány anketní dotazníky na nejlepší (zasloužilé) trenéry mládeže – žáci + dorost. Termín pro zaslání zpět sekretáři mládeže do 5. 11. 2016.

3. Různé
- KM FAČR doporučuje ŘK pro Čechy vrátit se v kategorii starších žáků do dřívějšího modelu, 12 družstev, systém doma - venku, vzhledem k naplněné termínové listině pro tuto kategorii, jak v podzimní, tak především v jarní části.
Toto navrhuje již pro soutěžní ročník 2017/2018.
- KM FAČR doporučuje upravit hrací čas v krajských soutěžích mladších žáků na 2 x 35 minut.
- O. Mansour, zjistit (umožnit) možnosti přestupu po celý rok u kategorie
přípravek
- Zdeněk Psotka, navrhuje upravit Pravidla fotbalu malých forem, tak aby byla připravena pro jarní část 2017. Stávající jsou nepřehledná a komplikovaná. Úprava již v řešení pracovní skupiny vedené Michalem Prokešem.

4. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
22. 11. 2016, po skončení Semináře SCM a SpSM v Nymburku. Začátek cca v 13:30 hodin.

 

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR