6. 5. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 4. 5. 2016

Praha – Strahov 4. 5. 2016, 10:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Otmar Mansour, Mgr. Tomáš Provazník, Mgr. Jiří Kohout, Ing. Michal Šrámek, Mgr. Antonín Barák, Mgr. Pavel Šulák, JUDr. Miroslav Steinhauser, Josef Tancoš, Mgr. Petr Pojezný,
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Manažer SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Úsek talentované mládeže: Michal Prokeš
PTM: Stanislav Duben, Mgr. Milan Titěra
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý
ŘK pro Čechy: Martin Drobný, Jan Hořejší
ŘK pro Moravu: Radek Šindelář
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Ing. Richard Jukl

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- zahájil zasedání a seznámil přítomné členy s programem mimořádného zasedání, které má na programu dva důležité body:

- 1. připravit návrh na změnu dorosteneckých soutěží od ročníku 2017/2018
- 2. definitivní rozhodnutí herního systému mladších žáků od ročníku 2016/2017

Komise mládeže FAČR schválila návrh na změnu dorosteneckých soutěží od ročníku 2017/2018. KM dále navrhuje v kategorii U19 omezit počet střídání na 3 hráče. Návrh struktury soutěží je přílohou tohoto zápisu.

Komise mládeže FAČR schválila návrh na změnu u mladších žáků s platností od 1. 7. 2016.
Utkání U12 a U13 se budou hrát na jednom hřišti (polovina hřiště) s úpravou hrací doby na 3 x 30 minut a minimálním počtem hráčů v ročníku 18 (doporučeno 16+2). Minimální počet hráčů uvedených v zápise k soutěžnímu utkání je 14 (doporučeno 12+2).
Doporučení KM FAČR pro kluby s velkou členskou základnou přihlásit družstvo i do krajského přeboru.
KM FAČR požádala gestory za KM FAČR a členy VV pp. Michala Prokeše a Josefa Tancoše, aby s oběma body seznámili členy VV a nechali schválit Výkonným výborem na svém zasedání, které se koná 9. 5. 2016 v Praze.

2. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
- 31. 5. 2016 Vítkovice, 11:00 hod., společné s PTM v rámci Svátku fotbalu

 

TERMÍNOVÁ LISTINA AKCÍ KM FAČR KE STAŽENÍ NÍŽE...

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR                                            

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR         

Dokument

31. 5. 2016

Soutěže dorostu 2017_2018

Dokument

31. 5. 2016

DopisKFS_soutěže_SCM_SpSM7+1