20. 11. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 31. 10. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Praha, Strahov – 31. 10. 2019, 11:00 hod

PŘÍTOMNI KM FAČR: Ing. Martin Zbořil, Stanislav Duben, Petr Zapletal, Oldřich Jakubek, Mgr. Zdeněk Psotka, Otmar Litera, Tomáš Bárta
Vedoucí Grassroots úseku FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Koordinátor SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Oddělení rozvoje fotbalu (ORF) FAČR: Mgr. Jiří Kotrba MBA.
Oddělení vzdělávání trenérů: Mgr. Antonín Plachý
Oddělení ženského fotbalu: Mgr. Jakub Tomek, Zdeněk Mužík
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek


1. Informace Zdeněk Psotka:
- Přivítal přítomné a seznámil s programem zasedání, který byl schválen.
- Úbytek členů, zaměření na dorost a rozpočet
Komise mládeže na svých posledních zasedáních řeší, z jejího pohledu, aktuálně nejpalčivější problém mládežnického fotbalu, a to rapidní úbytek hráčů (členů) na přechodu fotbalistů z žákovské kategorie do kategorie dorostenecké. Pro upřesnění přibližná čísla počtu členů v jednotlivých kategoriích. Přípravky cca 11-12 tisíc členů, žáci cca 9-10 tisíc členů, dorost cca 5 tisíc členů.
Na předchozích zasedáních bylo předloženo několik návrhů, jak nastalou situaci řešit. Jednalo se jednak o řešení, které jsou již v praxi v jednotlivých regionech zkoušena, tak i o nové návrhy řešení. Na příštím zasedání KM FAČR budeme finalizovat nejoptimálnější návrhy a předložíme odpovědným pracovníkům Fotbalové asociace, a to i v souvislosti s připravovaným novým rozpočtem na mládežnický fotbal, zejména rozpočet KM, kde by se měli objevit novelizované priority podpory mládežnické kopané.
Návrhy řešení z jednotlivých krajů zazní prostřednictvím GTM také 27. 11. 2019 na semináři Talentované mládeže.
- Konkrétní návrhy na zasedání 4. - 5. 12 2019

2. Informace Otakar Mestek:
- Příloha č.1
- Informoval o změně na pozici GTM Libereckého KFS, kde Jiřího Štola nahradí od 1. 1. 2020 Michal Kolčava.

3. Informace Michal Blažej:
- Pravidla talentované mládeže – připraven návrh na úpravu termínů a počtů dívek pro profesionální kluby
Tento návrh bude prezentován na Semináři v Nymburku, následně bude předložen ke schválení VV FAČR.
- Informoval o průběhu a stavu 2. Krajských Grassroots konferencí

4. Informace Oldřich Jakubek:
- Seznámil s úpravou podmínek pro získání příspěvku na mládežnické turnaje
- KM FAČR schválila dále podporovat jen turnaje na velkém hřišti, přesněji kategorie U14 – U19. Důvodem je větší zaměření na práci a podporu těchto kategorií. Především dorosteneckých turnajů je na základě došlých žádostí minimum.

5. Informace Roman Vonášek:
- Informoval o skončení předkol a kvalifikací Ondrášovka Cupu.
Obdržel důkazy o neoprávněném startu hráčů FK Horažďovice. KM FAČR schválila předání důkazů k DK FAČR, která se tímto případem bude zabývat.
(Zajistí sekretář KM FAČR)
- Seznámil se jmény trenérů, kteří budou slavnostně vyhlášeni na Galavečeru.
Jedná se o dva trenéry žáků a dva trenéry dorostu.
- Informoval o pozvání a zajištění společného zasedání v Hraběticích.

6. Různé:
- KM FAČR se opět zabývala systémem žákovských soutěží na Moravě, kde dojde po základní části k vytvoření TOP skupiny u starších žáků.
- Nebylo vysvětleno, kdo a proč takto rozhodl, když KM ŘKM a kluby tento systém nedoporučil! Příloha č. 2 – zápis KM ŘKM.
- S tím souvisí i množící se dotazy na případné změny žákovských soutěžích v Čechách. Dotaz O. Litera.
- Je tedy na místě připomenout rozhodnutí pracovní skupiny pro mládež z 28.11 2016, kde bylo rozhodnuto o systému soutěží od mladších žáků až po soutěže dorostu.

Důležité: platnost od SR 2017/2018 a fixace po dobu pěti let!
- Po uplynutí této doby vyhodnocení a následné řešení, případná změna.
- Stanislav Duben – připomínka bodu ze stejného zápisu ohledně změny u U13.

7. Následující zasedání Komise mládeže FAČR:
4. - 5. 12 2019, Hrabětice
Společné zasedání (seminář) KM FAČR, GTM KFS s předsedy KM KFS, rozšířené o Akademie (RFA) a trenéry mládežnických reprezentací (U15 – U19).