6. 2. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 29. 1. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Praha – 29. 1. 2019, 10:30 hod

PŘÍTOMNI KM FAČR: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Stanislav Duben, Petr Zapletal, Otmar Litera, Oldřich Jakubek, Tomáš Bárta,
Vedoucí Grassroots úseku FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Koordinátor SpSM a SCM: Mgr. Michal Blažej
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý PhD.
Sportovně technické oddělení FAČR: David Simon
RFA: Mgr. Václav Mrázek
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek

1. Informace Mgr. Zdeněk Psotka:
- Přítomné přivítal na prvním zasedání KM FAČR v roce 2019, seznámil s programem zasedání, který byl schválen

2. Informace Otakar Mestek:
- Příloha č. 1

3. Informace Oldřich Jakubek:
- Příloha č. 2 – celý zápis ze zasedání Komise mládeže ŘK Moravy, důležitý bod 4, týkající se Mezikrajské soutěže (MKS). Stejné stanovisko k MKS zaujímá i celá KM FAČR a není důvod se touto otázkou nadále zabývat.

4. Informace Roman Vonášek:
- Termínová listina 2018/2019 – jarní část, doplnění.
Komise mládeže FAČR schválila:
Finále MKS U14, místo konání Svitavy a finále MKS U13, termín 4. - 6. 6. 2019.
(Příloha č.3) – definitivní TL pro jarní část.
- Lednové halové turnaje, O pohár předsedy ŘK Čechy a ŘK Moravy.
Turnaj ŘK Čechy se konal v Chebu, vítěz Plzeňský KFS. Turnaj ŘK Moravy se
konal v Hluku, vítěz Moravskoslezský KFS. Oba turnaje výborně zorganizované.
- Halová sezóna ČR mladších a starších žáků (U13 + U15). KM FAČR schválila
místo i termín konání pro obě kategorie, 6. – 8.12 2019, Třebíč.
- KM FAČR také schválila termín společného zasedání KM FAČR, GTM, STO
s předsedy KM KFS – 5. – 6.12 2019, Uherský Brod.
- Olympiáda dětí a mládeže 2019, upřesnění počtů a forma ubytování chlapců
během olympiády. Vzhledem k malé ubytovací kapacitě v Liberci přistoupeno na ubytování v kasárnách pro 17 hráčů a 2 členy realizačního týmu.
KM FAČR schválila nasazení jednotlivých krajských výběrů do skupin na základě žebříčku umístění (úspěšnosti) krajů za poslední tři roky (Olympiáda + Kouba Cup).
Skupina A – Moravskoslezský KFS, Jihomoravský KFS, Ústecký KFS, Zlínský KFS, Liberecký KFS, Pardubický KFS, Plzeňský KFS
Skupina B – Pražský FS, Královéhradecký KFS, Olomoucký KFS, Středočeský KFS, Jihočeský KFS, KFS Vysočina, Karlovarský KFS
- Finálový turnaj MVM. O konečné podobě finálového turnaje rozhodne KM FAČR na svém příštím zasedání. Existují dvě varianty: a) každý s každým b) semifinále a následné utkání o umístění.
Kluby měly možnost hlasovat (16 semifinalistů). Sekretář KM FAČR připraví na příští zasedání výsledky hlasování.


5. Různé a diskuze:
- Zdeněk Psotka – a) otevřít otázku školního hostování a případnou následnou tréninkovou kompenzaci (ano x ne) při podepsání profesionální smlouvy v mateřském klubu.
b) projednat s Legislativně právním úsekem možnou úpravu přestupního řádu v otázce přestupů hráčů do 15 let (žákovské kategorie) mezi licencovanými kluby SpSM.
- Otmar Litera, komplikace při uzavírání zápisů přípravek soutěžních utkáních v Praze. Dotaz přepošle Martinu Říhovi, který bude pozván na příští zasedání KM FAČR k řešení dotazu Z. Psotky a O. Litery.
- Petr Zapletal – zajistí místo a termín konání příštího ročníku ,,O pohár předsedy ŘK Moravy.“

6. Zasedání Komise mládeže FAČR:
27. 2. 2019 v 10.30 hod., Praha, sídlo FAČR, (přízemí – Konferenční sál)
společně s GTM KFS
21. 3. 2019 v 10:30 hod., Praha, sídlo FAČR
16. 4. 2019 Zlín, v rámci finále Memoriálu V. Marečka (čas bude upřesněn)
4. 6. 2019 Olomouc, v rámci finále Svátku fotbalu – McDonald´s Cup
24. 6. 2019 Liberec, v rámci Letní olympiády dětí a mládeže společně s GTM KFS
24. 7. 2019 Lednice, v rámci Memoriálu F. Harašty