4. 8. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 27. 7. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Moravský Žižkov - 27. 7. 2017, 11:30 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, JUDr. Miroslav Steinhauser, Mgr. Pavel Šulák, Otmar Mansour, Mgr. Antonín Barák, Mgr. Petr Pojezný
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
GTM: Stanislav Schwarz, Luboš Zákostelský, Jiří Štol, Oldřich Vitonský, Mgr. Pavel Hudeček, Jiří Kovárník, Mgr. Radim Zajíc, Mgr. Jan Míl, Mgr. Pavel Pulec,
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Mgr. Jiří Kohout, Ing. Richard Jukl, Ing. Michal Šrámek, Mgr. Tomáš Provazník, Josef Tancoš, Mgr. Michal Blažej, Mgr. Otakar Mestek, Petr Zapletal, Jan Štefko, Ing. Milan Kormaník, Stanislav Duben, Ladislav Buday

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- přivítal přítomné, zahájil zasedání a seznámil s programem

2. Informace Oldřich Jakubek:
- schváleny motivační projektové příspěvky (MPP) pro KFS a OFS.
- KFS – upřesnění a doplnění akcí, tabulka dotací na rok 2017 schválena.
- Kempy OFS – celkem 23 žádostí. V souladu s rozpočtem KM FAČR určila a následně schválila částku 23.000,- Kč na každý kemp.
OFS: Přerov, Litoměřice, Vsetín, Ústí nad Labem, Pardubice, Chrudim, Prachatice, Česká Lípa, České Budějovice, Most, Hradec Králové, Liberec, Břeclav, Náchod, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav, Kroměříž, Ostrava, Klatovy, Nymburk, Louny, Třebíč.
- KM FAČR schválila předložený seznam žádostí na získání příspěvku (dotace) pro mládežnické turnaje. Seznam schválených klubů bude zveřejněn na stránkách fotbalu www.fotbal.cz – Můj fotbal. Celkem schváleny dotace pro 74 klubů.
- V letošním roce budou smlouvy na dotace zasílány pouze v elektronické podobě v prostředí Informačního systému FAČR (IS). Aktuálně se připravují, po dokončení budou zaslány klubům.

3. Informace Roman Vonášek:
- Informoval o probíhajícím turnaji Memoriál Františka Harašty. Po organizační i sportovní stránce na velmi dobré úrovni.
- Předložena a schválena Termínová listina KM FAČR pro podzimní část 2017.
- Halová sezóna (HS) starších a mladších žáků: v Čechách zůstává model kvalifikačních turnajů (kluby obdrží informace od sekretáře mládeže FAČR).
Na Moravě změna u ročníku U15. Vzhledem k nedostatku termínů budou přímo do finálového turnaje nasazeni první tři družstva ze skupiny MSŽL, po odehrání všech podzimních kol (17). Mladší žáci U13, kvalifikační turnaje (kluby obdrží informace od sekretáře mládeže FAČR).
- Ondrášovka Cup - předkvalifikace a kvalifikace připraveny, celkem se jedná o 83 turnajů, které se konají od konce srpna do konce října 2017. Ze strany firmy Ondrášovka žádost o pomoc při zajištění samotných turnajů. Bude zajištěno ze strany GTM.
- Nový model MVM (U16) – maximálně dvě kola v letní přípravě, pozitivní ohlas.

4. Různé:
- Komise mládeže opět vybízí všechny subjekty (STO, Grassroots oddělení, KM FAČR, ÚTM – reprezentace, Řídící komise Čech a Moravy, aby při tvorbě termínových listin pro mládežnické soutěže pořádaných výše uvedenými subjekty lépe spolupracovaly a předávaly si informace o pořádaných akcích s dostatečným předstihem tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím.
- určeny termíny následujících zasedání KM FAČR

7. 9. 2017 – Praha – Strahov
12. 10. 2017 – Praha – Strahov
28. 11. 2017 – Nymburk, v rámci Semináře SCM a SpSM
7. - 8. 12. 2017 – zasedání KM FAČR a GTM s předsedy KM KFS

5. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
7. 9. 2017 10:00 hod., zasedací místnost nové budovy FAČR, Praha – Strahov.

 

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR