30. 6. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 27. 6. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 27. 6. 2017, Brno (hotel A - sport), 18:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, JUDr. Miroslav Steinhauser, Mgr. Pavel Šulák
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
GTM: Stanislav Schwarz, Stanislav Duben, Luboš Zákostelský, Ladislav Buday, Jiří Štol, Petr Zapletal, Oldřich Vitonský, Ing. Milan Kormaník, Mgr. Pavel Hudeček, Jiří Kovárník, Mgr. Radim Zajíc, Jan Štefko, Mgr. Jan Míl, Mgr. Pavel Pulec,
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Mgr. Jiří Kohout, Ing. Richard Jukl, Ing. Michal Šrámek, Mgr. Tomáš Provazník, Josef Tancoš, Mgr. Antonín Barák, Otmar Mansour, Mgr. Petr Pojezný, Mgr. Michal Blažej, Mgr. Otakar Mestek

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- přivítal přítomné a zahájil zasedání
- seznámil s materiálem Grassroots (příloha č.1)


2. Informace Oldřich Jakubek:
- Motivační projektové příspěvky (MPP) pro KFS a OFS.
- všichni GTM KFS žádosti zaslali, některé upozornil na doplnění. Rozhodnutí a schválení MPP bylo vzhledem k situaci na FAČR posunuto na další zasedání KM FAČR
- OFS – v termínu obdrženo 20 žádostí na pořádání kempů, stejně jako u MPP, rozhodnutí bylo odloženo na další zasedání KM FAČR
- v řádném termínu přijato 80 žádostí na podporu mládežnických turnajů, o výši možného příspěvku bude jednáno na dalším zasedání KM FAČR. Sekretář KM FAČR zašle všem žadatelům zprávu


3. Informace Roman Vonášek:
- Informoval o uskutečněných akcích (finálové turnaje talentované mládeže), výsledky zasílány a zveřejňovány pravidelně na webových stránkách FAČR
- návrh na vytvoření společné termínové listiny s oddělením mládežnických reprezentací a akademií, neboť v průběhu jarní části došlo k několika termínovým kolizím
- obdržena stížnost na mládežnický turnaj, který se konal v Plzni – Letné.
Tento klub žádal o příspěvek na zmiňovaný turnaj, došlo k porušení podmínek pro získání dotace. Rozhodnutí na příštím zasedání KM FAČR.
FK Přelouč ruší letošní turnaj, žádost vyřazena.
- Obdržena žádost o SK Union Vršovice o možnosti startu hráče Petra Hrdiny o kategorii níže v ročníku 2017/2018, vzhledem k jeho zpomalovanému tělesnému růstu, který je lékařsky doložen. Řešení, stejně jako v předešlých případech ponecháno na KFS a GTM. Veškeré podklady předány Luboši Zákostelskému
- seznámil s připomínkami k přestupnímu řádu mládeže, které zaslal klub MFK Frýdek-Místek. V rámci Československého poháru se předseda KM FAČR Zdeněk Psotka sešel se zástupci klubu a některé body objasnil. Připomínky budou předány na Legislativně právní oddělení FAČR.
- informoval o splnění zadání DK - tréninky hráče Costy na třech místech (klubech), které se konaly:
25.4. 2017 – Jičín
09.5. 2017 – SK Aritma Praha
22.5. 2017 – Hostouň


4. Různé:
- GTM jednotlivých KFS sdělili, v jaké fázi byl stav pro obsazení místa okresního grassroots trenéra mládeže. O tuto pozici byl, až na několik málo okresů, velký zájem, aktuálně je ale tento projekt z finančních důvodů dočasně pozastaven.

5. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
27. 7. 2017 11:30 hod., v rámci Memoriálu F. Harašty Společné s GTM. Místo bude upřesněno.

 

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR