5. 7. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 26. 6. 2019

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Hrabětice – 26. 6. 2019, 10:00 hod

PŘÍTOMNI KM FAČR: Ing. Martin Zbořil, Stanislav Duben, Petr Zapletal, Oldřich Jakubek, Tomáš Bárta, Mgr. Zdeněk Psotka,
Vedoucí Grassroots úseku FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots úsek, Koordinátor SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Legislativně právní oddělení: Mgr. Martin Říha
Oddělení rozvoje fotbalu (ORF) FAČR: Mgr. Jiří Kotrba MBA.
GTM KFS: Luboš Zákostelský, Ing. Milan Kormaník, Mgr. Pavel Pulec, Mgr. Pavel Hudeček, Ladislav Buday, Jan Štefko, Jiří Štol, Mgr. Jan Míl, Jiří Kovárník, Mgr. Lukáš Staroba, Stanislav Schwarz, Mgr. Radim Zajíc
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
Omluveni: Otmar Litera


1. Informace Zdeněk Psotka:
- Přivítal přítomné a seznámil s programem zasedání, který byl schválen.

2. Informace Otakar Mestek:
- Příloha č.1
Můj 1. gól – balíčky pro ročníky 2011 a 2012 budou v limitovaném množství 5500 kusů, distribuce na Vánoce.
Školní fotbal – podpořit sport ve školách se zaměřením na vzdělávání učitelů a učitelek – pokračování projektu Škola v pohybu.
- 12. UEFA Grassroots konference, Minsk – Bělorusko. Za Fotbalovou asociaci České republiky se konference tradičně zúčastnili zástupci Grassroots úseku Otakar Mestek s Michalem Blažejem, třetím členem české skupiny byl Stanislav Duben, Grassroots trenér mládeže pro kraj Vysočina. Hlavními tématy byl fotbal ve školách, vzdělávání trenérů a rozvoj neprofesionálních klubů. Byly zpracovány výstupy a akční plán pro všechna tři témata, která budou dále řešena s GTM na úrovni krajů a okresů.
https://mujfotbal.fotbal.cz/belorusky-minsk-hostil-12-uefa-grassrootskonferenci/
a10560

3. Informace Oldřich Jakubek:
- Připomněl přítomným GTM KFS konečný termín pro odeslání MPP KFS.
- KM FAČR schválila příspěvek pro kempy OFS. 20.000,- Kč na kemp, celkem schváleno 26 žádostí: OFS – Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Příbram, Strakonice, Vyškov, Mladá Boleslav, Prachatice, Vsetín, Česká Lípa, Uherské Hradiště, Jindřichův Hradec, Most, Břeclav, Prostějov, Litoměřice, Svitavy, České Budějovice, Nymburk, Louny, Náchod, Zlín, Kroměříž, Přerov, Chrudim, Třebíč. - KM FAČR schválila seznam klubů a výši příspěvku na mládežnické turnaje. Komise obdržela celkem 74 žádostí, dvě žádosti byly vyřazeny. Mezi 72 žádostí bylo rozděleno 846.000,- Kč. Sekretář mládeže KM FAČR zašle všem klubům zprávu o výši příspěvku a postup pro její získání.

4. Informace Roman Vonášek:
- Připraven a zajištěn Memoriál Františka Harašty, který se koná ve dnech 23. - 25.7.2019
- Informoval o ukončených soutěžích a turnajích, včetně probíhající Olympiády dětí a mládeže. Zprávy a výsledky zasílány a zveřejňovány na webových stránkách www.fotbal.cz
- Po úpravě rozpočtu KM FAČR na rok 2019, který byl schválen na zasedání VV FAČR 10.6 2019, nebude KM FAČR pro tento rok podporovat Střediska mládeže KFS, které bylo spojeno s podporou jednotlivých KFS.
- Na příští zasedání pozvat zástupce Akademií, aby se před startem nového ročníku vyřešila otázka MKS, nastavení, fungování, atd. Všichni přítomní souhlasí se stávajícím modelem i systémem, ale stále přichází
dotazy a připomínky z řad trenérů akademií. Oficiálně KM FAČR neobdržela žádný návrh, připomínku, tento prostor bude na příštím zasedání.

5. Různé:
- J. Kotrba – všeobecně ubylo sportovních tříd, zaměřit se na opětovné zavedení statutu sportovní třidy, možnost jak přilákat děti ke sportu
- Z. Psotka a GTM – v rámci KFS návrh na možnost spojení U15+U16, možnost herního zapojení
- Martin Říha – KM FAČR byl požádán o řešení tří úkolů. Dva vyřešeny (zápisy přípravek a tréninková kompenzace), třetím bodem je řešení otázky přestupů ve starších žácích, zůstává otevřeno a bude řešeno na dalších zasedáních KM FAČR.

6. Následující zasedání Komise mládeže FAČR:
25. 7. 2019 v 11:30 hod., Velké Pavlovice v rámci Memoriálu F. Harašty

 

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR