8. 8. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 25. 7. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Lednice – 25. 7. 2018, 12:00 hod

PŘÍTOMNI KM FAČR: Mgr. Zdeněk Psotka, Petr Zapletal, Otmar Litera, Oldřich Jakubek, Stanislav Duben
TECHNICKÝ ŘEDITEL FAČR – Michal Prokeš
GTM: Jiří Kovárník
VEDOUCÍ SEKRETÁŘ ŘKM – Radek Šindelář
SPORTOVNĚ – TECHNICKÉ ODDĚLENÍ: Mgr. Antonín Barák, Mgr. Václav Mrázek, Jiří Vorlický
SEKRETÁŘ MLÁDEŽE FAČR: Roman Vonášek

1. Jednání zahájil Zdeněk Psotka:
- Seznámil s programem zasedání, který byl schválen.

2. Informace Michal Prokeš:
- Technický ředitel seznámil se změnou hrací doby u mladšího dorostu na 2 x 45 minut. Tato změna jde přímo ze sídla UEFA.
Dotaz na KM FAČR, zda souhlasí a podpoří tuto změnu v Čechách. Komise mládeže je pro změnu, hrát u mladšího dorostu ve všech soutěžích 2 x 45 minut.
- Dále požádal o vyjádření a součinnost při tvorbě nové Termínové listiny mládeže (TLM), kde by mělo být zohledněno několik zásadních bodů.
U mladšího dorostu, respektive reprezentací U15 – U17 maximálně 8 reprezentačních srazů v sezóně, u staršího dorostu U18 - U19 pak 7. V lednu a červenci žádný reprezentační sraz. Výjimka může být u U19, kde je možnost závěrečných turnajů kvalifikace.
Návrh hrát soutěže až do konce června, v průběhu jarní části ponechat 1-2 volné víkendy (možnost startu v zahraničí např. Velikonoční svátky apod.)
Pokusit se sestavit TLM tak, aby volno v klubu bylo možné spojit s částí školních prázdnin – 20 dnů?
Na příští zasedání připravit návrhy jak ze strany KM FAČR a STO, ale především pozvat na zasedání sekretáře ŘKM (Radek Šindelář), ŘKČ (Martin Drobný).

3. Informace Roman Vonášek:
- předložil Termínovou listinu pro podzimní část 2018, která byla následně schválena. Příloha č. 1.
- Ondrášovka Cup – ve spolupráci s GTM zajištěny stadiony pro předkola a kvalifikační turnaje, které se budou konat od září do listopadu 2018.
Kompletní rozlosování společně s propozicemi obdrží kluby v první polovině srpna.
- Vylosovány skupiny pro Kouba Cup 2018.
Skupina A – FS Praha, Olomoucký KFS, Ústecký KFS, Liberecký KFS, Plzeňský KFS.
Skupina B – Královéhradecký KFS, Moravskoslezský KFS, Zlínský KFS, Pardubický KFS, Karlovarský KFS.
Skupina C – Jihomoravský KFS, Středočeský KFS, Jihočeský KFS, KFS Vysočina, Západoslovenský FZ.

4. Různé:
- Vedoucí sekretář ŘKM Radek Šindelář seznámil o změně usnesení ŘKM, které upravuje nastupování hráčů v MSŽL U15 a U14 a MSŽD U15 a U14.
a) v kategorii U15 mohou nastupovat hráči příslušné věkové kategorie (U15)
b) v kategorii U14 mohou nastupovat hráči příslušné věkové kategorie (U14)
a dále:
- v MSŽL maximálně dva hráči věkové kategorie U15
- v MSŽD maximálně dva hráči věkové kategorie U15, kteří nejsou uvedeni na soupisce. Proto je třeba mít soupisku u hráčů U15!

5. Příští zasedání Komise mládeže FAČR společně s GTM
28. 8. 2018, 11:30 hod., Plzeň, hotel Angelo (v rámci turnaje Kouba Cup)