2. 3. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 25. 2. 2016

Praha – Strahov 25. 2. 2016, 11:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Otmar Mansour, Mgr. Tomáš Provazník, Mgr. Jiří Kohout, Ing. Michal Šrámek,
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Technický ředitel FAČR: Dušan Fitzel
Manažer SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Úsek talentované mládeže: Michal Prokeš
Trenérsko-metodický úsek: Bc. Ondřej Janda, Mgr. Antonín Plachý
Legislativně právní oddělení: Mgr. Martin Říha
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek

OMLUVENI: Mgr. Antonín Barák, Mgr. Pavel Šulák, Ing. Richard Jukl, JUDr. Miroslav Steinhauser, Josef Tancoš, Mgr. Petr Pojezný

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- zahájil zasedání a seznámil přítomné členy s programem jednání

2. Informace Mgr. Otakar Mestek:
SCM + SpSM – zahájeno licenční řízení 2016/17 – zodpovídá manažer Michal Blažej
- koordinace SpSM a Akademií v Manuálu SpSM – pp. Blažej, Prokeš
Legislativa – novelizace Přestupního řádu (PŘ)
Nymburk – závěry, doporučení – 7+1 zůstává 2016/2017 paralelně
Měsíc náborů/ Můj 1. gól – pokračování 2016, květen + září
Soutěže mládeže – možné změny na Moravě u mladších dorostů (TOP skupina)
– nutné zahájit diskusi na 2017/2018 (juniorky, U19 a U18)
Školní soutěže – probíhají soutěže fotbalu i futsalu na všech stupních (McDonalds,
Coca Cola, SFL, Pohár J. Masopusta, ŠkoFL 7 + 9)
Galavečer – 10. 1. 2016, pozitivní hodnocení, příprava 15. ročníku!

3. Informace Michal Prokeš:
- návrh na větší propojení v Mezikrajské soutěži (U13, U14) mezi KM FAČR a Akademiemi, možnost zapojení do soutěže i nižší kategorie U11 a U12.
- zapojení PTM.

4. Informace Mgr. Zdeněk Psotka:
- větší zaměření na zajištění tréninkových jednotek jednotlivých OFS v kategorii mladších a starších přípravek. Představil návrh zpracovaný pro OFS Uherské Hradiště, jednou týdně trénink pro výběry OFS pod vedením kvalitních trenérů, propojení na projekt „Létající trenéři“.
- v návaznosti na předchozí požadavek p. Prokeše, navrhl zaměřit proces tréninků a výběrů v jednotlivých OFS již od kategorie U8 s maximálním zapojením PTM.
- konkrétnější podobu návrhu (bod 3. a 4.) připraví pp. Mestek a Vonášek na příští zasedání KM FAČR.

5. Informace Martin Říha:
- objasnil a vysvětlil některé body k novému PŘ, který je zveřejněn a nyní probíhá připomínkování.
- ze strany KM FAČR několik připomínek, O. Mansour pověřen za KM FAČR sepsáním připomínek, úprav atd.

6. Informace Mgr. Michal Blažej:
- Žádost o SCM podalo 51 klubů a o SpSM pak 67 klubů, březen – duben vyhodnocování žádostí. Harmonogram řízení zveřejněn na www.fotbal.cz
- Byl upraven Rozpis soutěží SCM a SpSM pro soutěžní ročník 2016/2017 s návazností na Nový přestupní řád. Během března 2016 bude zveřejněn bude na www.fotbal.cz

7. Informace Roman Vonášek:
- KM FAČR schválila úpravu podmínek v žádosti pro získání příspěvku na mládežnické turnaje. Nově - žadatel musí hrát mistrovské mládežnické soutěže v kategorii, pro kterou je žádost podávána. Podmínky, včetně žádosti a dalších dokumentů, budou zveřejněny na stránkách Grassroots od pondělí 7. 3. 2016.
- KM FAČR schválila změnu termínu pro finále Memoriálu Vlastislava Marečka v Teplicích. Vzhledem k možné kolizi s reprezentačním srazem U17 je finále přesunuto na 19. – 20. dubna 2016.
- KM FAČR schválila změnu pro svá zasedání.
Nově: Teplice 19. 4. 2016, zasedání KM FAČR
Rakvice 25. 8. 2016, společné zasedání KM FAČR a PTM (původní plánovaný termín pro společné zasedání 21. 7. 2016, platí jen pro KM FAČR)
- KM FAČR schválila zaslat v letošním roce klubu ABC Braník částku 25.000,- Kč.
Jedná se o schválenou částku na podporu Střediska mládeže KFS v roce 2015, která se vzhledem k technickým potížím neuskutečnila.
- KM FAČR schválila návrat k původnímu programu podpory SpSM a SCM z rozpočtu KM FAČR (kluby SpSM a SCM pod KM FAČR). Podporu získá pouze 10 klubů SpSM, podpora se už nadále nebude týkat žádného SCM. Je uvažováno, že od sezóny 2016/2017, bude podpora těchto SpSM navýšena na 20.000,-Kč/měsíc ze současných 15.000,- Kč/měsíc.
- KM FAČR vzala na vědomí změnu účastníka v turnaji Ondrášovka Cup. Omluvené 1. FC Slovácko v kategorii U12 nahradí FK Dukla Praha. KM FAČR schválila zcela mimořádně dotaci na stravu pro účastníky turnajů U12 (Hlinsko) a U13 (Ústí n. O). Jedná se o částku 160.000,-Kč na každý turnaj.

8. Různé:
- schváleny Motivační projektové příspěvky (MPP) na rok 2016 pro jednotlivé KFS. PTM obdrží žádost v nejbližších dnech od pana O. Jakubka.
- p. Plachý seznámil s návrhem na umožnění startu starších hráčů v nižší věkové kategorii vzhledem k fyzickým indispozicím, a to na základě lékařského potvrzení.
- opětovně otevřena otázka soutěže mladších žáků. Především je řešena otázka, zda hrát souběžně na dvou hřištích (stávající stav) nebo pouze na jedné polovině hřiště s určitým (povinným) počtem hráčů a dalších úprav. Mezi kluby nepanuje shoda, názory se liší i v KM FAČR, nicméně ročník 2016/2017 bude zahájen a hrán beze změn. Na Semináři SpSM a SCM v Nymburku bude prostor a čas pro diskuzi k tomuto tématu.
Nový PŘ bude v půlroční platnosti, tím se může situace také změnit (vyjasnit) a nelze proto vyloučit změnu od následujícího ročníku 2017/2018.

9. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
- čtvrtek 24. 3. 2016 Praha – Strahov, 11:00 hod., společné s PTM

 

TERMÍNOVÁ LISTINA AKCÍ KM FAČR KE STAŽENÍ NÍŽE...

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR                                            

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR