28. 3. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 24. 3. 2016

Praha – Strahov 24. 3. 2016, 11:00 hod., KM FAČR + PTM

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Otmar Mansour, Mgr. Tomáš Provazník, Mgr. Jiří Kohout, Ing. Michal Šrámek, Mgr. Pavel Šulák, Ing. Richard Jukl, JUDr. Miroslav Steinhauser.
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Manažer SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
PTM: Mgr. Milan Titěra, Ing. Milan Kormaník, Mgr. Tomáš Maruška, Mgr. Pavel Hudeček, Ladislav Buday, Jan Štefko, Jiří Štol, Karel Havlíček, Jiří Kovárník, Stanislav Duben, Stanislav Schwarz, Oldřich Vitonský, Mgr. Radim Zajíc, Petr Zapletal
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý
Legislativně právní oddělení: Mgr. Martin Říha
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Mgr. Antonín Barák, Josef Tancoš, Mgr. Petr Pojezný

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- zahájil zasedání a seznámil přítomné členy s programem jednání

2. Informace Mgr. Otakar Mestek
SCM + SpSM – probíhá licenční řízení 2016/16
- Rozhodnutí 1. instance duben 2016, Tribunál Talentované mládeže - květen 2016
Legislativa – novelizace Přestupního řádu – KM v kontaktu s LPO
PTM – propojení agendy a v regionech, kde vznikají Akademie – probíhá průběžně
- projekt Grassroots manažerů (auta, PR, Létající trenéři, těžiště na hřiště, OFS, věkové kategorie, školy, vzdělávání, osvěta…) - diskuse
Měsíc náborů/Můj 1. gól – pokračování 2016, květen + září
Soutěže mládeže – změny na Moravě u mladšího dorostu (top skupina)
- nutné zahájit diskusi na 2017/2018 (juniorky, U19 a U18)
.
Školní soutěže – probíhají soutěže fotbalu i futsalu na všech stupních (McDonalds,
Coca Cola, SFL, Pohár J. Masopusta, ŠkoFL 7 + 9)
Seznámil PTM s připravovanou změnou jejich nové náplně pracovního zaměření.
PTM se k jednotlivým bodům mohou vyjádřit, písemně nebo na setkání PTM, Sportovně technický úsek (Michal Prokeš) a oddělení mládeže FAČR, které se uskuteční 27. 4. 2016 v Kroměříži.
PTM byla představena slečna Maroušková, která přebírá agendu Coca Coly a seznámila je s některými změnami v organizaci tohoto turnaje.

3. Informace Martin Říha
- objasnil a vysvětlil některé body k novému PŘ (novinky, modifikace…)
- ze strany KM FAČR několik připomínek, největší polemika o výši (tabulka) odstupného u mládeže.
- O. Mansour pověřen za KM FAČR zasláním konečné podoby návrhu

4. Informace Roman Vonášek
- seznámil s přípravou výběru U 14 na turnaj F. Fadrhonce v Holandsku. Hlavní trenér Petr Janoušek, asistenti Karel Havlíček a Radim Zajíc, vedoucí výpravy Ladislav Buday.
- Změny v Termínové listině, pouze místa konání v Praze, kdy místo Strahova se Výběry OFS odehrají v areálu Motorlet Praha a Přebor ČR U14 a U15 na Aritmě Praha.

5. Různé:
- dotaz R. Jukla směrem ke změnám v soutěžích dorostů od ročníku 2017/2018
předseda KM si vzal za úkol vypracovat na příští zasedání návrh změn

6. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
- čtvrtek 19. 4. 2016 Jílové – Modrá, v rámci finále Memoriálu V. Marečka

TERMÍNOVÁ LISTINA AKCÍ KM FAČR KE STAŽENÍ NÍŽE...

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR                                            

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR