6. 4. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 20. 3. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Praha 20. 3. 2018

PŘÍTOMNI KM FAČR: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Otmar Mansour, Stanislav Duben, Petr Zapletal, Tomáš Bárta
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Legislativně – právní oddělení: Mgr. Martin Říha
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek

Jednání zahájil předseda KM FAČR Zdeněk Psotka. Seznámil přítomné s programem zasedání a předal slovo.

1. Informace Otakar Mestek:
- Příloha č. 1.

2. Informace Oldřich Jakubek:
- Seznámil přítomné s podmínkami Motivačně projektových příspěvků (MPP), pro
okresní fotbalové svazy (OFS) a krajské fotbalové svazy (KFS) na rok 2018. KM FAČR schválila kritéria a pověřila sekretáře KM FAČR zaslat MPP na jednotlivé OFS. MPP KFS zaslat na Grassroots trenéra mládeže KFS.

3. Informace Roman Vonášek:
- Soutěže a turnaje pro jarní část 2018 zajištěny ve spolupráci s GTM
- II. ročník turnaje dívek (starší žákyně) se po dohodě s vedoucím úseku žen Pavlem Ducháčkem bude konat v Třebíči, ve dnech 12. - 13. 6. 2018.
- Následné kempy dívek (podzim 2018) bude již pořádat každý KFS samostatně, tak, aby byla možnost přípravy týmu pro Letní olympiádu dětí a mládeže. Ta se koná v červnu 2019.
- KM FAČR také schválila změnu v systému pořádání finálových turnajů Halové sezóny ČR starších a mladších žáků. Příští soutěžní ročník (listopad – prosinec 2018) budou oba turnaje v Třebíči.

4. Různé
- Sloučení a.s. a z.s. v rámci IS systému FAČR, na příštím zasedání VV FAČR bude předložen legislativní záměr, následně na červnové zasedání VV již kompletní paragrafovaný materiál
- K otázce případné úpravy přestupových částek u starších žáků se KM FAČR shodla a nedoporučuje řešit změnu nebo úpravu stávajících částek. Doporučuje vyčkat na nový soutěžním ročník, vyhodnotit a následně situaci řešit.
- Předseda KM doporučuje zaměřit se na soutěže (utkání, turnaje) přípravek. Nastavit jednotný systém v okresech a krajích, dodržovat pravidla, především počty hráčů. Problém vidí v samotných trenérech (zejména SpSM), kteří díky svým velkým ambicím upřednostňují převážně utkání, turnaje, soutěže celorepublikové a mezinárodní. Namísto sehrávání utkání, turnajů, soutěží regionálních (město, okres, kraj), aby tak šířili ve svém regionu osvětu dobře připraveného hráče (hráčů) díky dobře vedenému tréninku a osvětu pomocí názornosti vedení utkání, včetně koučinku.

5. Příští zasedání Komise mládeže FAČR:
středa 18. 4. 2018 v 18:30 hod., Teplice, hotel Panorama