1. 3. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 20. 2. 2018

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Praha 20. 2. 2018

PŘÍTOMNI KM FAČR: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Stanislav Duben, Petr Zapletal, Tomáš Bárta
Grassroots trenéři mládeže FAČR: Mgr. Pavel Hudeček, Luboš Zákostelský, Mgr. Jan Míl, Jiří Kovárník, Jan Štefko, Ladislav Buday, Stanislav Schwarz, Oldřich Vitonský, Mgr. Radim Zajíc, Mgr. Pavel Pulec, Jiří Štol, Ing. Milan Kormaník
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Koordinátor SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Technický ředitel FAČR: Michal Prokeš
Legislativně – právní oddělení: Mgr. Martin Říha
Vedoucí ŘK TOP: Martin Drobný
Oddělení STO: Mgr. Tomáš Maruška
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
Omluven: Otmar Mansour

Jednání zahájil předseda KM FAČR Zdeněk Psotka, tentokrát velice smutnou zprávou a vzpomínkou na Pavla Šuláka, ještě nedávno člena KM FAČR, který nás navždy opustil!

Následně seznámil s programem zasedání, který byl schválen.
1. Informace Mgr. Zdeněk Psotka:
- Sloučení a.s. a z.s. klubu
Předal slovo Martinu Říhovi, který seznámil s momentální situací. Byla vytvořena úzká pracovní skupina, která připravuje legislativní prostupnost mezi a.s. a z.s. Předpokládá se, že bude tento problém vyřešen před startem nového soutěžního ročníku.
- Možné úpravy výše přestupních částek v žákovských kategoriích. Martin Říha
připomněl a vysvětlil současný stav a vznesl dotaz, zda je nezbytně nutné upravit (navýšit) přestupové částky. Jedná se především o částky mezi kluby se statutem SpSM. Úkol pro členy KM FAČR a GTM, do 7. 3. zaslat návrhy předsedovi KM FAČR na toto téma. Návrhy a náměty budou řešeny na příštím zasedání KM FAČR.

2. Informace Otakar Mestek:
- Příloha č. 1.

3. Informace Michal Blažej:
- Informoval o probíhajícím licenčním řízení SCM a SpSM, společně s GTM více komunikovat s novými žadateli o statut SpSM pro zajištění správnosti podaných žádostí. Seznam klubů zveřejněn na fotbal.cz.
- Začala příprava akcí Měsíc náborů na měsíce květen a září 2018, v obou měsících proběhne 60 akcí podpořených FAČR. Kluby opět obdrží materiální vybavení a finanční dotaci 10.000,- Kč. Případní zájemci musí kontaktovat GTM příslušného kraje.
- Velmi dobré ohlasy na nový projekt Škola v pohybu, v rámci pilotní fáze v roce 2017 a na začátku roku 2018 proběhlo 55 návštěv škol. V roce 2018 pokračování projektu, schválen rozpočet na 120 sad vybavení pro školy, které projeví o projekt zájem. Na podzim roku 2018 plánovány i semináře pro učitele ZŠ a MŠ, spojení teoretické a praktické části, celkem 14 akcí, 1 v každém kraji.
- Pro rok 2018 je ve výrobě 4000 ks balíčků, partnerem je firma ČEPS

4. Informace Roman Vonášek:
- Schválena změna termínů pro Memoriál Vladimíra Betky - pásmo západ a republikové finále. Technické problémy na hotelu a hřišti. V příloze aktualizovaná termínová listina pro jarní část 2018.
- Ondrášovka Cup – s GTM vyřešit a připravit přihlášky pro nadcházející ročník, tak aby došlo k zapojení i týmů z OFS. Vytipovat místa pro předkvalifikační a kvalifikační turnaje.
- Olympiáda 2019, pro turnaj dívek schválena hra na polovinu hřiště (7+1), startovat mohou dívky ročníku 2004 a mladší.
- McDonald´s Cup, prověřit místa a datum konání krajských kol, stále není dořešena smlouva mezi FAČR, McDonald´s a AŠSK.
- Návrh a na konání halového turnaje O pohár předsedy řídící komise Moravy opět v Hluku.
- Halová sezóna ČR a turnaje řídících komisí Čech a Moravy, sjednotit pravidla (připraví sekretář KM společně s GTM).
- Probíhá průběžná příprava a zajištění turnajů KM FAČR v jarní části, prvním turnajem je finále Memoriálu Vlastislava Marečka v Teplicích. Vše zajištěno, druhý den se hraje na hlavním hřišti FK Teplice.
- Do pátku 2. 3. 2018 zveřejnit přihlášku pro získání dotace na mládežnické turnaje.
- Stejný termín platí pro žádosti na kempy OFS.

5. Různé
- Stanislav Schwarz dotaz za GTM na možnost navýšení dotace na kempy dívek.
Také vzhledem ke startu dívčích týmů na Letní olympiádě 2019, dotaz na konání dívčích kempů v jednotlivých krajích.
Projednat, na příští zasedání KM FAČR pozvat vedoucího úseku fotbalu žen Pavla Ducháčka k projednání.
- Předseda KM Psotka, na příští zasedání zajistit informace k „velkým soutěžím“ mimo FAČR (Minirepublika, E.ON Junior Cup). Zajistí sekretář KM FAČR.
- Tomáš Maruška seznámil přítomné s přípravou Licenčních pravidel pro klubové akademie.
- Martin Drobný – ujasnil některé body v mládežnických soutěžích pro příští ročník.
- U12 + U13, zůstává stejné, nebude vytvořena TOP skupina, prozatím umožněn start všem přihlášeným klubům.

6. Zasedání Komise mládeže FAČR:
20. 3. 2018 v 10:00 hod., sídlo FAČR Praha – Strahov, zasedací místnost II. Patro

Termíny pro další zasedání KM FAČR:
20. 3. 2018 v 10:00 hod., Praha – Strahov
18. 4. 2018, Teplice, hotel Panorama – Memoriál V. Marečka
30. 5. 2018, Velké Losiny – finále MKS U14
18. 6. 2018, Velké Bílovice – Československý pohár dorostu
26. 7. 2018, Moravský Žižkov – Memoriál F. Harašty
27. 8. 2018, Plzeň – Kouba Cup