21. 4. 2016

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 19. 4. 2016

Jílové – Modrá, 19. 4. 2016 18:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, Mgr. Pavel Šulák, JUDr. Miroslav Steinhauser, Mgr. Petr Pojezný, Josef Tancoš,
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Manažer SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Mgr. Antonín Barák, Mgr. Tomáš Provazník, Ing. Michal Šrámek, Ing. Richard Jukl, Mgr. Jiří Kohout, Otmar Mansour

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- zahájil zasedání a seznámil přítomné členy s programem jednání

2. Informace Mgr. Otakar Mestek
Grow 2020 – seminář UEFA 10.-12.2.2016 v Praze, závěry z UEFA (nedostatky,
doporučení…)
- závěry/doporučení/diskuse na úrovní generální sekretář, PŘ, Sportovně technické oddělení, Grassroots oddělení,
Strategický plán FAČR 2020 – Grassroots oddělení + KM podněty/podklady
SCM + SpSM – probíhá licenční řízení 2016/17
- Rozhodnutí 1.instance duben 2016, Tribunál Talentované mládeže- květen 2016
PTM – propojení agendy a v regionech, kde vznikají Akademie – probíhá průběžně
- projekt Grassroots manažerů (auta, PR, Létající trenéři, těžiště na hřiště, OFS,
věkové kategorie, školy, vzdělávání, ženský fotbal,
osvěta..) - diskuse
MKS U13 + U14 - systém fungování 2016/2017 (PTM a Akademie)
Měsíc náborů/Můj 1.gól – pokračování 2016, květen + září,
Soutěže mládeže – nutné zahájit diskusi na 2017/18 (juniorky, U19, U18)
Flexibilita soutěží – mládež i dospělí, Komise mládeže podpoří soutěže na nižší úrovni
Školní soutěže – probíhají soutěže fotbalu i futsalu na všech stupních (McDonalds,
Coca Cola, SFL, Pohár J. Masopusta, ŠkoFL 7 + 9)

3. Informace Roman Vonášek
- Ondrášovka Cup – připravit systém turnaje na příští ročník, zajistit schůzku zástupců „Ondrášovky“ a zástupců FAČR

4. Informace Zdeněk Psotka
Návrhy úprav v přestupním řádu od KM FAČR k rukám LPO:
- KM FAČR navrhuje oddělit odstupné u přípravek za rok registrace při přestupu do úrovně kraje či okresu ve výši 1000 Kč/rok registrace. Při přestupu do klubu SpSM částku 1500 Kč/rok registrace.
- KM FAČR navrhuje, aby se mohlo přestupovat v kategoriích starší a mladší přípravky v průběhu celého roku, ale MAXIMÁLNĚ 3x za sezónu.
- KM FAČR navrhuje ponechat původní „Tabulku pro výpočet odstupného v kategorii mládeže“. Jedná se o navrženou tabulku LPO.
- KM FAČR navrhuje, aby kluby hrající soutěž SpSM a mající nejvyšší družstvo v krajském přeboru či níže byly považovány při přestupech jako mužstvo hrající nejnižší vyšší soutěž nad krajem, tedy divizi, a to pouze při přestupech v žákovské kategorii.
- KM FAČR navrhuje: Možnost sloučení klubů (z důvodu nedostatečného počtu hráčů v kategorii)
* Maximálně 2 klubů
* Sloučené kluby mohou hrát pouze tu nejnižší soutěž v kraji (městě). Kraje mohou ve svých Rozpisech mládežnických soutěží povolit výjimku hraní sloučeného týmu v krajské soutěži.
* Důvodem je aby všichni hráči mohli hrát
* Důvodem je nezaplacení pokuty, že klub nemá mládežnické družstvo. (žádné uměle vytvořené týmy ve vyšších soutěžích)
* Pohlídat návratnost hráčů řádem, zpět do původního klubu po sezóně, kdy hráli ve sloučeném klubu
- KM FAČR dává oddílům doporučení, aby se kluby mezi sebou maximálně pokusily domluvit na přestupech hráčů, zejména v kategorii mladších žáků a zejména v následující sezóně, kdy prozatím nebyla odsouhlasena změna paralelního hraní na hru na jednom hřišti v soutěžích SpSM v kategorii mladší žáků.
- seznámil s návrhem změn v dorosteneckých soutěží od ročníku 2017/2018, návrh předložit na zasedání VV, které se bude konat 9. 5. 2016

5. Různé
- Martin Zbořil seznámil s připomínkami k Pravidlům fotbalu malých forem, připomínky zaslány panu Plachému k zapracování do připravovaného materiálu k soutěžím 4+1, 5+1 7+1
- Oldřich Jakubek seznámil se stavem zaslaných žádostí na podporu mládežnických turnajů (uzávěrka 30. 4. 2016) a žádostí OFS na fotbalové kempy
-
6. Příští zasedání KM FAČR 31. 5. 2016, Vítkovice v rámci McDonald´s Cupu

TERMÍNOVÁ LISTINA AKCÍ KM FAČR KE STAŽENÍ NÍŽE...

Mgr. Zdeněk Psotka
předseda KM FAČR                                            

Roman Vonášek
sekretář KM FAČR