5. 11. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 12. 10. 2017

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR, Praha - Strahov – 12. 10. 2017, 10:00 hod.

PŘÍTOMNI: Mgr. Zdeněk Psotka, Ing. Martin Zbořil, JUDr. Miroslav Steinhauser, Otmar Mansour, Ing. Richard Jukl, Mgr. Tomáš Provazník, Ing. Michal Šrámek,
Vedoucí Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Řídící komise TOP soutěží: Martin Drobný
Koordinátor SCM a SpSM: Mgr. Michal Blažej
Technický ředitel FAČR: Michal Prokeš
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý
GTM: Stanislav Schwarz, Stanislav Duben, Luboš Zákostelský, Ladislav Buday, Jiří Štol, Petr Zapletal, Oldřich Vitonský, Ing. Milan Kormaník, Mgr. Pavel Hudeček, Jiří Kovárník, Mgr. Radim Zajíc, Jan Štefko, Mgr. Jan Míl, Mgr. Pavel Pulec
Sekretář mládeže FAČR: Roman Vonášek
OMLUVENI: Mgr. Petr Pojezný, Mgr. Antonín Barák, Josef Tancoš, Mgr. Pavel Šulák,

1. Jednání KM FAČR zahájil předseda KM FAČR Mgr. Zdeněk Psotka
- zahájil zasedání a seznámil s jeho programem
- ještě před samotným jednáním předal slovo M. Prokešovi pro představení nového složení Komise mládeže FAČR, jak schválil Výkonný výbor na zasedání 10. 10. 2017.
Nové složení KM FAČR:
Předseda – Mgr. Zdeněk Psotka
Členové za Čechy – Ing. Martin Zbořil a Otmar Mansour
Členové za Moravu – Petr Zapletal, Stanislav Duben
Člen za profesionální kluby – Tomáš Bárta
Sekretář – Roman Vonášek

Dále budou na každé zasedání dle potřeby zváni zástupci Sportovně technického oddělení (Prokeš, Barák, Maruška, Bittengel, Mestek, Blažej), Trenérsko-metodického úseku (Plachý, Janda, Růžička), zástupci Řídících komisí v Čechách a na Moravě (Šindelář, Drobný) a zástupci ženské kopané (Mužík, Doušová, Ducháček).

2. Informace Otakar Mestek:
- poděkoval končícím členům KM za výbornou spolupráci
- Příloha č. 1, k některým bodům více:
Soutěže mládeže – Z. Psotka opětovné otevření otázky u žáků, nedržet ročníky, ale kategorii.
O. Jakubek - na Moravě panuje souhlas se stávajícím stavem (zápis ze setkání s kluby).
SpSM – návaznost na GTM OFS vytvořit až 90 SpSM, úprava vzdělávání a ukázky tréninků, možnost propojit s týmy Létajících trenérů, vše v gesci GTM KFS.
GTM do příštího zasedání připraví návrh na nová místa (OFS), případně již klub.
Znovu projednáme podmínky pro přijetí GTM OFS a okresní SpSM.
SCM - snížení na 20 (SCM, RFA) – zvýšené nároky na trenérské vzdělání. Cíl je, aby nejlepší hráče trénovali nejlepší trenéři.
Školní fotbal – hodina pohybu navíc, tento projekt končí v roce 2017
Probíhají jednání o pokračování a rozšíření do školek, připravován projekt FAČR Škola v pohybu jako další z pilířů projektu Můj první gól.

3. Informace Roman Vonášek:
- Ondrášovka Cup – stručné zhodnocení, turnaj probíhá bez problémů, několik
Připomínek ke zlepšení (zjednodušení) turnaje od GTM budou předány a projednány na štábu turnaje.
- Halová sezóna ČR mladších a starších žáků – připravena, zajištěna.
- Dotace průběžně odeslány a odesílány na KFS, OFS a kluby. Vyúčtování
bude také v elektronické podobě v IS systému FAČR, více podrobností v polovině listopadu.
- průběžně připravován rozpočet KM FAČR na rok 2018
- Galavečer – opět budou oceněni trenéři mládeže (hlasovací lístky zaslány)

4. Informace Michal Blažej:
- Seminář SCM a SpSM v Nymburku proběhne ve dnech 27. – 28. 11. 2017, předpokládaná účast 240 zástupců klubů, FAČR, RFA, GTM, KM a hostů.
- Materiály ze semináře budou tradičně zveřejněny na webu fotbal.cz, k dispozici budou veřejně i videa ukázkových tréninků kategorií přípravek a starších žáků.
- Od října do prosince 2017 zahájen pilotní provoz projektu Škola v pohybu (návštěvy v MŠ a ZŠ, ukázkové hodiny TV, inspirace učitelů TV), v roce 2017 plán a zakoupené vybavení na max 55 akcí, následné vyhodnocení a příprava pokračování projektu v roce 2018. Škola v pohybu je další z pilířů projektu Můj první gól. Návštěvy budou provádět GTM KFS a další zaměstnanci FAČR, kteří jsou zapojeni do projektu MŠMT Hodina pohybu navíc, do budoucna možnost zapojení trenérů z RFA.

5. Různé:
Úkoly (stanoviska) Komise mládeže pro M. Prokeše. Projednat na příštím zasedání a výsledek sdělit M. Prokešovi.
- stanovisko k Létajícím trenérům, ano či ne.
- přestupní částky žáků mezi SpSM. Toto je vyřešeno přestupním řádem.
- Vylučování hráčů za žluté karty, účast „B“ týmů v soutěžích dorostu (téma pro Nymburk)

6. Termín následujícího zasedání Komise mládeže FAČR
30. 11. – 1. 12. 2017, Uherský Brod, penzion Lapač. Začátek v 11:30 hod. Zasedání (seminář) je společně s GTM a předsedy KM KFS.