26. 4. 2016

Grassroots workshop ve slovinské Lublani inspiroval i FAČR

Ve slovinské Lublani se konal již 11. Grassroots workshop pro zástupce všech 54 členských asociací UEFA. Za FAČR se akce zúčastnili Otakar Mestek, vedoucí Grassroots oddělení, společně s Michalem Blažejem, Grassroots manažerem FAČR.

Hlavními tématy konference byly tzv. Grassroots charta UEFA a strategický plán pro členské země s názvem GROW 2020.

Grassroots charta vznikla v roce 2014 a poprvé byla představena v rámci studijních stáží Study Group, z nichž jednu hostila i České republika (celý článek zde). Tato charta je zaměřena na pět hlavních bodů pod zkratkou GREAT, tedy Growth – růst, Retention – udržení, Education – vzdělávání, Always fair play – vždy fair play a Terms – podmínky pro rozvoj fotbalu. Na těchto pěti pilířích musí jednotlivé asociace neustále pracovat a jednou za tři roky pravidelně vykazovat aktuální výsledky, podle kterých jsou dále hodnoceny odpovídajícím stupněm kvality. Ty jsou aktuálně tři, a to zlatá, stříbrná a bronzová úroveň. Na základě uděleného stupně kvality jsou jednotlivé asociace i finančně ohodnocovány, FAČR je v současné době na stříbrné úrovni.

Výrazným ukazatelem jsou u každé asociace celková čísla členů, které se počítají například z počtu obyvatel dané země. Zlaté úrovni odpovídá alespoň 5% registrovaných hráčů z celkové populace, Česká republika je v současnosti na úrovni 3%, což odpovídá zmíněné stříbrné úrovni, podobně je na tom FAČR s čísly v ženském fotbalu. Nicméně v oblasti Growth – růstu, jsou aktivity FAČR na půdě UEFA výrazně kvitovány, což dokazuje i ocenění pro nejlepší projekt roku 2015 za náborové akce v rámci projektu Můj první gól, který zástupci FAČR na Grassroots workshopu také prezentovali ostatním asociacím. (celý článek zde)

Hlavní částí UEFA programu Grow 2020 je vytvoření strategického plánu jednotlivých asociací do roku 2020 v oblasti neprofesionálního, tedy Grassroots fotbalu a postupné zlepšování podmínek na této úrovni, která zahrnuje největší část fotbalové členské základny napříč Evropou. Již v březnu 2016 proběhl ze strany nezávislý audit jednotlivých asociací, který by měl přispět k nastartování nových programů a efektivnější propagaci a realizaci fotbalu na všech jeho úrovních.

„Tato UEFA Grassroots Konference byla pro zástupce nejen českého Grassroots oddělení opět velkou inspirací. Můžu již určitě prozradit, že plánujeme poměrně velké novinky, jejichž cílem bude celková kultivace českého Grassroots fotbalu, který se týká 98% členů českého fotbalu. V současné době představujeme všechny naše náměty a myšlenky vedení FAČR, tedy generálnímu sekretáři, zástupcům výkonného výboru, technickému řediteli a komisi mládeže. Vše zapracujeme do nového strategického plánu, který bychom chtěli představit v říjnu v Praze na historicky první Grassroots Konferenci FAČR, která by měla být jednou z řady novinek, jenž by měl přispět k lepší informovanosti krajů, okresů a následnému zlepšování stavu fotbalového prostředí na těchto úrovních,“ prozradil vedoucí Grassroots oddělení Otakar Mestek.

Výrazné zaměření na Grassroots fotbal je nyní celoevropský trend, který vychází i z celkového úbytku členů v rámci celé Evropy, kde se celková čísla úbytku pohybují okolo 16 milionů za posledních 10 let. To, že tato cesta je pro všechny asociace nezbytná, potvrzuje i Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR. ,,Po zavedení elektronických systémů registrací členů, kde patříme v Evropě s naším systémem členství k absolutní špičce, se již není příliš za co schovávat a všichni jasně vidí, kde je tlačí bota a na kterých oblastech je třeba pracovat. I my určitě chceme na tyto skutečnosti reagovat a náš Grassroots fotbal posunout na vyšší úroveň, a to jak z pohledu počtu členů, přehlednosti a informovanosti veřejnosti, nebo přístupnosti fotbalu všem v mnoha jeho formách. Těmito kroky bychom rádi k fotbalu nejen přiváděli nové děti, což se nám v rámci náborových akcí velmi daří, ale poté tyto děti i dospělé dokázali u fotbalu udržet, aby tuto krásnou hru měli jako součást svých životů, ať už na profesionální úrovni, nebo pouze pro radost. Čeká nás spousta práce, abychom všechny myšlenky přivedli k životu, ale těšíme se na to a věříme, že toto vše bude mít smysl.“

Grassroots workshop - Lublaň 2016 (Foto © UEFA)