14. 12. 2018

FAČR získala mezinárodní ocenění od Speciálních olympiád

Téměř šest desítek zástupců z 38 zemí se sešlo v sídle Fotbalové asociace České republiky na 14. Evropské fotbalové konferenci Speciálních olympiád, aby se navzájem inspirovali v oblasti fotbalu pro hráče s mentálním postižením.

Hnutí Speciálních olympiád se po celém světě zaměřuje na práci se sportovci s různou úrovní mentálního postižení, kdy fotbal se hraje v tzv. sjednocené formě, tedy kdy jsou na hřišti společně s hendikepovanými sportovci i zdraví hráči, tzv. partneři.

FAČR s hnutím Speciálních olympiád velmi aktivně spolupracuje od roku 2014 a za tuto dobu společně dosáhly velkých úspěchů v podobě nárůstu členské základny, nových programů pro vzdělávání trenérů, výrazného zlepšení stavu materiálního vybavení, ale úspěšná je tato spolupráce i v evropském měřítku, kdy nadace UEFA Foundation vyhlásila tyto aktivity nejlepším sociálním projektem Evropy za rok 2018.

Velkým oceněním je i přidělení pořadatelství právě této konference, která se koná vždy jednou za dva roky v různých zemích Evropy.

 

"Tato konference je skvělá příležitost, jak se v rámci Evropy, ale i celého světa navzájem ispirovat v oblasti práce se sportovci s mentálním hendikepem. My máme tuto spolupráci velmi dobře nastavenou, ale je skvělé slyšet nové nápady například z Velké Británie či Belgie, mezi prezentující byli pozváni i zástupci z Brazílie a Spojených států amerických. Zastoupeny byly i velké evropské kluby, kdy zde svou činnost prezentují zástupci klubů FC Liverpool, Benfica Lisabon, nebo Borussia Dortmund," přiblížil záměr konference Michal Blažej z úseku Grassroots fotbalu FAČR.

Konference je pořádána ve dnech 14. a 15. prosince, během kterých proběhne několik prezentací, praktických ukázek, součástí programu je pak i předání ocenění třem fotbalovým asociacím za největší přínos ve spolupráci s hnutími Speciálních olympiád a jednou z oceněných se opět stala Fotbalová asociace České republiky, což je dalším důkazem skvělé a smysluplné spolupráce.

"Tato spolupráce je pro nás velmi významná, protože takovou radost jako u těchto sportovců není úplně běžné vidět, v tomto směru se často máme všichni co učit. Velmi mile mě překvapila i velká profesionalita lidí v hnutí Speciálních olympiád, protože celý tým Davida Bělůnka, vedoucího úseku fotbalu, odvádí skvělou práci, a i proto se naši spolupráci daří posouvat o velké kroky dopředu," řekla manažerka sociálních projektů FAČR Michaela Veselá.

"Během této konference jsme za tuto spolupráci obdrželi ocenění udělované fotbalovým asociacím za spolupráci se Speciálními olympiádami, ze kterého mám osobně velkou radost, ale je to ocenění pro všechny, kteří se na této spolupráci podílejí," dodala na závěr Veselá.

Evropská fotbalová konference Speciálních olympiád 2018