26. 10. 2016

10. ročník turnaje ve sjednocené kopané proběhl ve Zlíně

10. ročník Turnaje Zlínský pohár 2016 se uskutečnil ve dnech 20. - 23. října ve Zlíně. Do bojů se zapojilo celkem čtrnáct týmů z Maďarska, Slovenska a České republiky. Tradiční podzimní sportovní klání letos doplnila i řada doprovodných programů.

„Deset let – to je již tradice, která nás zavazuje. V každém ročníku jsme svědky mnoha emotivních okamžiků. Těší nás rostoucí kvalita i počet týmů se zájmem o start na našem turnaji. Zvlášť nás těší i rozvíjející se spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky a Krajským fotbalovým svazem ve Zlíně,“ uvedl ředitel turnaje David Bělůnek. Patronka hnutí Martina Dlabajová popřála všem sportovcům, aby šli společně za vítězstvím.

Program zahájila ve čtvrtek 20. října 2. Koordinační schůzka představitelů Speciálních olympiád a fotbalových asociací z  Visegrádského regiónu. Místem konání bylo úzce spjato se Zlínem, hostila ho Baťova vila. V nádherném a inspirujícím prostředí se jednání neslo v duchu pokračující spolupráce na lince Maďarsko – Slovensko – Česká republika. Protože je naše spolupráce v regionu na velmi dobré úrovni, zúčastnil se jednání také pan Andree Peteers, který zastupoval Euroasijský výbor Speciálních olympiád. Schůzka stanovila pokračování spolupráce a rozhodla o přizvání zástupců Polska.

Pátek 21. října začal během s olympijským ohněm, který byl slavnostně zapálen před sportovní halou na Zeleném patronkou našeho hnutí i turnaje Martinou Dlabajovou a čestným předsedou hnutí Special olympics Vlastimilem Harapesem. Poprvé se běželo Zlínem po trase, která měla délku 3.2 km. Vedla centrem města a měla za cíl upozornit na aktivity Speciálních olympiád a pozvat všechny občany na turnaj. Oheň byl nesen sportovci Speciálních olympiád v doprovodu člena strážců pochodně Petra Matlacha, přidala se také legenda zlínského běhu Jiří Prokop.

Odpoledne se už rozběhl vlastní sportovní program turnaje. V pátek bylo na řadě pečlivé rozřazení do skupin, večer následovalo slavnostní zahájení turnaje. Ceremoniál plný zajímavých i dojemných momentů se nesl v duchu oslav 10. výročí založení turnaje.   

Přehled pořadí v jednotlivých skupinách

Modrá skupina
1) Povážská Bystrica (SVK)
2) Bytča (SVK)
3) Diosjeno (HUN)
4) Dunakeszi (HUN)
5) Zlín (CZE)

Červená skupina
1) Ostrava (CZE)
2) Trenčín (CZE)
3) Zsira (HUN)
4) Černovice (CZE)

Zelená skupina
1) Háj (CZE)
2) Okoč (SVK)
3) Bystré (CZE)
4) Kopřivnice (CZE)
5) Havířov (CZE)

,,Je skvělé vidět, jak se tato akce každým rokem zlepšuje, ať už v počtu účastníků, kvalitě, ale i doprovodných programech. Organizátoři opět odvedli velký a kvalitní kus práce a my jako Fotbalová asociace jsme rádi, že se na akci tohoto typu můžeme podílet a do budoucna určitě hodláme ve spolupráci pokračovat“, dodal na závěr Michal Blažej, Grassroots manažer Fotbalové asociace České republiky, který se akce opět zúčastnil.

Program Speciálních olympiád založila na sklonku 60. let minulého století v USA Eunice Kennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho a uvedla tak v život myšlenku sportování, jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením.

ČSHO (České hnutí speciálních olympiád) začalo působit v 90. letech. ČHSO sdružuje takřka 150 sportovních klubů v celé ČR a do jeho programu je v těchto klubech zapojeno přes 3000 sportovců s mentálním postižením.

Cílem všech sjednocených sportů, které ve většině státu světa zaštituje hnutí Speciálních olympiád, je umožnit sportovní vyžití pro mentálně postižené. Kromě toho má společné sportování a setkávání se mentálně postižených a jejich vrstevníků bez handicapu i další pozitivní aspekty. Mezi ně patří především dosažení vyšší kvality života postižených sportovců prostřednictvím přirozeného kontaktu s většinovou společností. V neposlední řadě jsou sjednocené sporty prospěšné i hráčům – partnerům: kteří díky projektu získávají přirozený přístup k handicapovaným.

Zlínský pohár 2016